GDPR-policy - Hakuna IPTV

Ikraftträdandedatum: 5 april 2018

På Hakuna IPTV har vi åtagit oss att skydda våra användares personliga information och att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”) och andra tillämpliga integritetslagar.

Datainsamling och användning
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra användare för att tillhandahålla våra tjänster såsom kontoskapande, prenumerationshantering och kundsupport. Den personliga information vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, faktureringsinformation och annan information som du väljer att tillhandahålla oss.

Vi behandlar endast personuppgifter för legitima ändamål och använder dem inte för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga syftet för vilket de samlades in. Vi kommer att få ditt samtycke innan vi använder din personliga information för något annat ändamål.

Integritet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och åtkomstkontroller för att skydda din personliga information.

den registrerades rättigheter
Du har rätt till information, rättelse, radering, begränsning och invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till dataportabilitet och rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

För att utöva någon av dessa rättigheter, eller för att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som finns i slutet av denna GDPR-policy.

dataöverföringar
Vi kan komma att överföra din personliga information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") till tredje part, inklusive våra tjänsteleverantörer och partners. Vi delar endast din personliga information med tredje part som har lämpliga skyddsåtgärder på plats för att skydda din personliga information.

datalagring
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att uppfylla rättsliga skyldigheter. När din personliga information inte längre behövs för dessa ändamål kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Uppdateringar av denna GDPR-policy
Vi kan uppdatera denna GDPR-policy då och då för att återspegla förändringar i vår praxis eller juridiska krav. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna GDPR-policy för ändringar.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar angående vår behandling av dina personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss på:

Hakuna IPTV
[email protected]

sv_SESwedish