Polityka RODO - Hakuna IPTV

Data wejścia w życie: 5 kwietnia 2018 r

W Hakuna IPTV zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych użytkowników i przestrzegania Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników w celu świadczenia naszych usług, takich jak tworzenie kont, zarządzanie subskrypcjami i obsługa klienta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje rozliczeniowe i inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie wykorzystujemy ich do celów niezgodnych z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Uzyskamy Twoją zgodę przed wykorzystaniem Twoich danych osobowych w jakimkolwiek innym celu.

Prywatność
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, zapory ogniowe i kontrola dostępu, aby chronić Twoje dane osobowe.

prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki RODO.

transfery danych
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) stronom trzecim, w tym naszym usługodawcom i partnerom. Udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie stronom trzecim, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych.

przechowywanie danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Ci naszych usług i wywiązania się z obowiązków prawnych. Kiedy Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne do tych celów, bezpiecznie je usuniemy lub zanonimizujemy.

Aktualizacje niniejszej Polityki RODO
Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę RODO, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub wymaganiach prawnych. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki RODO pod kątem zmian.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami pod adresem:

Hakuna IPTV
[email protected]

pl_PLPolish