AVG-beleid - Hakuna IPTV

Ingangsdatum: 5 april 2018

Bij Hakuna IPTV streven we ernaar de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen en te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU en andere toepasselijke privacywetten.

Gegevensverzameling en -gebruik
We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over onze gebruikers om onze diensten te leveren, zoals het aanmaken van accounts, abonnementsbeheer en klantenondersteuning. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens en andere informatie bevatten die u aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonlijke gegevens alleen voor legitieme doeleinden en gebruiken deze niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens voor enig ander doel gebruiken.

Privacy
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals encryptie, firewalls en toegangscontroles om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

rechten van de betrokkene
U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Om een van deze rechten uit te oefenen, of om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit AVG-beleid.

gegevensoverdrachten
We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan derden, waaronder onze dienstverleners en partners. Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden die over passende veiligheidsmaatregelen beschikken om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

dataretentie
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, zullen wij deze veilig verwijderen of anonimiseren.

Updates van dit AVG-beleid
We kunnen dit AVG-beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. We raden u aan dit AVG-beleid regelmatig te controleren op wijzigingen.

Neem contact met ons op
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Hakuna IPTV
[email protected]

nl_NLDutch